Over KFAS.

KFAS B.V. (van Kempen Financial Advice & Support) is in 2012 opgericht en staat onder leiding van Jobert van Kempen MSc, voorheen ingeschreven en actief als Register Accountant (RA), aangevuld met een netwerk van financiële en IT specialisten afhankelijk van uw behoeftes en wensen. Onze stijl wordt gekenmerkt door praktisch, direct en ‘twee voeten op de grond’ waarbij het gewenste resultaat voorop staat.

Meer details kunt u lezen in het curriculum vitae dat ik u op verzoek graag toestuur.

Tarieven

Wij streven naar een inzichtelijke en controleerbare kostenstructuur. Zo mogelijk geven wij vooraf een inschatting van de kosten. Wij facturen maandelijks en sturen specificaties mee van gewerkte uren. Bij de bepaling van de hoogte van het tarief kan in bepaalde gevallen de spoedeisendheid of het belang van de zaak mede bepalend zijn. In sommige zaken maken wij een vaste tariefafspraak, afhankelijk van de aard van de zaak

Contact opnemen

Over KFAS.

KFAS B.V. (van Kempen Financial Advice & Support) is in 2012 opgericht en staat onder leiding van Jobert van Kempen MSc, voorheen ingeschreven en actief als Register Accountant (RA), aangevuld met een netwerk van financiële en IT specialisten afhankelijk van uw behoeftes en wensen. Onze stijl wordt gekenmerkt door praktisch, direct en ‘twee voeten op de grond’ waarbij het gewenste resultaat voorop staat.

Tarieven.

Wij streven naar een inzichtelijke en controleerbare kostenstructuur. Zo mogelijk geven wij vooraf een inschatting van de kosten. Wij facturen maandelijks en sturen specificaties mee van gewerkte uren. Bij de bepaling van de hoogte van het tarief kan in bepaalde gevallen de spoedeisendheid of het belang van de zaak mede bepalend zijn. In sommige zaken maken wij een vaste tariefafspraak, afhankelijk van de aard van de zaak

Neem contact met ons op

Kerkewijk 166
3904 JJ Veenendaal
The Netherlands

Contactformulier